Paja 🇫🇮

Bikepolilla on käytössään huoltopaja, joka toimii myös kerhohuoneena. Huoltopaja sijaitsee osoitteessa Otakaari 20, sisäpihan puolella. Pajan oven löydät ajoliuskan päästä.

Paja on kaikkien jäsenmaksun maksaneiden käytössä, ja ikioman avaimen saa avainmaksua vastaan.

Pyöräpajan avainmaksu (vuosittainen, vain jäsenille) (15€)

Maksettuasi, täytä sisäänpääsylomake, jotta saat pääsyn pajalle.

Pajalta löytyy lähes kaikki tarvittava pyöränkorjaamiseen – ketjuöljystä rihtauspenkkiin – ja uusia työkaluja hankitaan tarpeen vaatiessa.

Perusperiaatteena pajalla on, että kaikki koskevat vain omaan pyöräänsä, eli apua sekä ohjeita saa varmasti muilta oman elämänsä pyörämekaanikoilta, mutta korjaustyöt tehdään omatoimisesti. Ei silti syytä huoleen – pyöränkorjailu on huomattavasti helpompaa ja hauskempaa kuin miltä ehkä alkuun voisi vaikuttaa!

Huoltopaja

Workshop 🇬🇧

Bikepoli has a workshop at their disposal, which also serves as a club room. The workshop is located at Otakaari 20, on the inner courtyard side. You can find the workshop door at the end of the driving lane.

The workshop is available for all members who have paid the membership fee, and you can get your very own key in exchange for a key fee.

Bike workshop key fee (annual, members only) (€15)

After payment, please fill out the entry form to gain access to the workshop.

The workshop is equipped with almost everything needed for bike repair - from chain oil to alignment benches - and new tools are acquired as needed.

The basic principle at the workshop is that everyone touches only their own bike, meaning you’ll definitely get help and instructions from other DIY bike mechanics, but the repair work is done independently. However, there’s no need to worry – fixing bikes is much easier and more fun than it might initially seem!